هوش تجاری

بخش های کلیدی انجام درست کسب و کار را بررسی می کند. این بخش می تواند هزینه،منابع، زمان و … انجام کار باشد.سازمان‌ها می‌توانند گرایشات بازار و مشکلات کسب‌و‌کار را شناسایی کنند.

اینترنت اشیاء چه مزایایی دارد؟

اینترنت اشیا (IoT) به عنوان انقلاب صنعتی بعدی نامیده می شود – IoT روش تعامل تمام کسب و کارها، دولت ها و مصرف کنندگان را با دنیای فیزیکی تغییر خواهد داد.

X