سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

داده پردازی ویسمن پردیسان شهریور 30, 1399
عنوان سيستم مديريت امنيت اطلاعات،‌ حاصل از تجارب و فعاليت‌هاي مستمر در دهه گذشته، در خصوص حفاظت از اين مزيت رقابتي سازمان‌ها پديد آمده است.

هوش تجاری

pardisan.pro شهریور 19, 1399
بخش های کلیدی انجام درست کسب و کار را بررسی می کند. این بخش می تواند هزینه،منابع، زمان و … انجام کار باشد.سازمان‌ها می‌توانند گرایشات بازار و مشکلات کسب‌و‌کار را شناسایی کنند.

اینترنت اشیاء چه مزایایی دارد؟

داده پردازی ویسمن پردیسان آذر 5, 1397
اینترنت اشیا (IoT) به عنوان انقلاب صنعتی بعدی نامیده می شود – IoT روش تعامل تمام کسب و کارها، دولت ها و مصرف کنندگان را با دنیای فیزیکی تغییر خواهد داد.
X